21 Aralık günü (aciller ve özellikli durumlar dışında) hizmet sunmayacağız!


DEMOKRASİ VAR” DENİLEN YERDE BÖYLE OYUNBOZANLIK OLMAZ!
21 Aralık 2011 Çarşamba günü GÖREVDEYİZ Sağlık Hakkı Meclisleri’ni Kuruyoruz …
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi Oyluyoruz;

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Devrimci Sağlık İş Sendikası
Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği
Türk Dişhekimleri Birliği Türk Hemşireler Derneği
Türk Tabipleri Birliği
Türkiye Diyetisyenler Derneği

Sağlık “Reformu”nun “cicim ayları” bitti. Genel Sağlık(sızlık) Sigortası’nın ertelenen maddeleri 1 Ocak 2012’de yürürlüğe giriyor.

Yeşil Kart iptal edilecek.

Aylık geliri asgari ücretin üçte birinden fazla olan herkes sağlık primi ödeyecek. Başlangıçta “sadece 2 TL’cik olacak” denilen katılım payları çoktan devlet hastanelerinde 8, özel hastanelerde 15 TL’ye çıktı. Kasım ayından itibaren on gün içinde aynı branşta muayene olanlar 5 TL daha ödüyor. Bundan sonra aile hekimi muayenelerinde, acil servislerde de katılım payı alınacak(mış.) Reçetesine 3 kalemden fazla ilaç yazılandan daha da fazla para ödeyecek(miş). (Hükümet yetkilileri öyle diyor, söylenince de er ya da geç oluyor! )

Özel hastanelerde “ilave ücret” adı altında ödenen paranın ise haddi hesabı yok. Hükümet şimdi de (663 sayılı) bir Kanun Hükmünde Kararname çıkarttı.

Artık… Sağlık Bakanlığı $ağlık Holdinge… Devlet Hastaneleri $irket Hastaneleri’ne dönecek. Hastaneler ticarethane olacak. Devlet hastaneleri de tıpkı özel hastaneler gibi sınıflara ayrılacak. Hükümet bunları yaparken ne size, ne bize, ne de Meclis’teki milletvekillerine sordu. “Demokrasi var” denilen yerde böyle oyunbazlık olmaz! Biz sağlık çalışanları 21 Aralık 2011 Çarşamba günü bütün Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında GöREVe çıkıyoruz.

21 Aralık günü (aciller ve özellikli durumlar dışında) hizmet sunmayacağız. O gün Sağlık Hakkı Meclisleri’ni kuruyoruz. Hükümet’in Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nden kaçırdığı 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi hastane bahçelerinde oyluyoruz.

Meclis’lerimize katılmak, oy kullanmak için vekil olmak gerekmiyor. Asil olmak… ve Sağlığına, sağlık hakkına sahip çıkmak yetiyor.

Bekliyoruz!

Halkımıza Çağrımızdır !

http://www.ttb.org.tr/kutuphane/21aralik_h.pdf

www.ttb.org.tr

Leave a comment

Filed under KONUK ODASI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s